Prawo Dodano: 14.10.2017

Kolejna próba liberalizowania przepisów dotyczących egzaminów adwokackich i radcowskich

W czwartek sejmowa komisja nadzwyczajna ds. deregulacji rozpatrywała projekt ustawy mającej na celu zliberalizowanie przepisów dotyczących egzaminów adwokackich i radcowskich.

Przypominamy, że Instytut już we wrześniu 2016 roku wystosował do Sejmu petycję, która dotyczyła zliberalizowania przepisów dotyczących uprawnień aplikantów oraz egzaminów adwokackich i radcowskich. Treść naszej petycji oraz stanowisko uzupełniające, możecie znaleźć na naszej stronie internetowej.

W wyniku grudniowego posiedzenia Komisja do Spraw Petycji zdecydowała się wystosować dezyderat do Ministerstwa Sprawiedliwiści celem zaopiniowania przedstawionej propozycji Instytutu. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy informacji na temat treści ewentualnej opinii Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zwracamy uwagę, że rozpatrywany w czwartek projekt ustawy stanowi projekt odrębny od tego przedstawionego we wrześniu przez Instytut. Zawiera on jednak w sobie bardzo dużo z propozycji zawartych w petycji Instytutu.