Instytut Jeffersona Dodano: 21.11.2017

Kolejne inicjatywy ustawodawcze Instytutu Jeffersona

W dniu dzisiejszym złożyliśmy trzy petycje: dwie trafiły do Sejmu, a jedna do Senatu.

Pierwsza dotyczy sprowadzenia polskiego złota z powrotem do kraju. Polska posiada obecnie 100 ton złota (zdecydowanie za mało), z czego praktycznie całość jest przechowywana poza jej granicami od 1939 roku. Jest to sytuacja bez precedensu i należy ją jak najszybciej zmienić.

Druga petycja dotyczy zmiany ustawy kodeks postępowania administracyjnego w taki sposób, aby umożliwić odmowę stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej z powodu rażącego naruszenia prawa po upływie określonego okresu czasu. Petycja związana jest z wyrokiem TK z 2015 roku, który do tej pory nie został uwzględniony w polskim systemie prawa.

Trzecia petycja to nowość, gdyż po raz pierwszy apelujemy do władz państwowych z wnioskiem o zmianę Konstytucji. Przedmiotem petycji jest podkreślenie zasady trójpodziału władzy poprzez wzmocnienie zasady incompatibilitas w taki sposób, aby również członkowie rządu nie mogli być posłami lub senatorami.

Więcej na temat naszych petycji dowiecie się wkrótce z naszej strony internetowej.